Nastavitev kombinacij-šifer
www.kljucavnica.net
 
 
 
 
 
 
     
Uvod

Fotografije

Vezava

Nastavitev šifer

 

Nastavitve za elektronsko ključavnico
C-Lock 3000 +
(8 uporabniških šifer)

 

1. Pred uporabo oziroma preizkusom delovanja zamenjajte kombinacije-šifre, ki so 0000 0000
z Vašimi šiframi !

2. Po tretjem napačnem vnosu se ključavnica izključi-blokira za čas 60 sekund ! Po 60 s začne zopet delovati.

3. Začetna nastavljena kombinacija-šifra za vpis Upravnikove kombinacije-šifre je 0000 0000.

4. Na začetne nastavitve se vrnete, če sklenete kontakta RESET in zatem pritisnete tipko z zvezdico ( * ).
Reset je potrjen (čez približno 5 s) z dvema piskoma.
Za resetiranje uporabite kovanec ali majhen ploščat izvijač. Uporabniško kombinacijo-šifro izbrišete tako,
da zanjo vnesete vrednost 0000.

5. Kontakta RESET na ploščici sklenete tudi v primeru, ko ste pozabili Upravnikovo kombinacijo-šifro.

6. Ko sta 9V bateriji izpraznjeni (več kot 70%), Vas ključavnica opozori. Tedaj sveti rdeča lučka (led dioda) tudi potem, ko ste odklenili vrata.

 

Primer 1a:
Prva sprememba Upravnikove kombinacije - šifre
( 4 do 8 mestne )

Želimo nastaviti Upravnikovo kombinacijo-šifro, ki naj bo: 220 515

1. Pritisnemo: *
2. Pritisnemo: 0 ( Zap. št. Upravnikove kombinacije-šifre. )
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo:
0 0 0 0 0 0 0 0 ( Začetna Upravnikova šifra. )
5. Pritisnemo:
#
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo:
2 2 0 5 1 5 ( Nova Upravnikova šifra. )
8. Pritisnemo:
#

Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.

Vrata odklenemo tako, da odtipkamo: 220 515 in pritisnemo #

 

Primer 1b:
Ponovna sprememba Upravnikove kombinacije-šifre
( 4 do 8 mestne )

Želimo nastaviti novo Upravnikovo kombinacijo-šifro, ki naj bo: 400 300 10 , ki jo bomo uporabili za Primer 2 in Primer 3.

1. Pritisnemo: *
2. Pritisnemo: 0 ( Zap. št. Upravnikove šifre. )
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo:
2 2 0 5 1 5 ( Stara Upravnikova šifra. )
5. Pritisnemo:
#
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo:
4 0 0 3 0 0 1 0 ( Nova Upravnikova šifra. )
8. Pritisnemo:
#

Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.

Vrata odklenemo tako, da odtipkamo: 400 300 10 in pritisnemo #

 

Primer 2:
Vnašanje Uporabniške kombinacije-šifre
pod zap. št. 1 ( 4 do 8 mestne )

Želimo nastaviti Uporabniško kombinacijo-šifro, ki naj bo: 330 515

1. Pritisnemo: *
2. Pritisnemo: 1 ( Zap. št. Uporabniške šifre. )
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo:
4 0 0 3 0 0 1 0 ( Upravnikova šifra. )
5. Pritisnemo:
#
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo:
3 3 0 5 1 5 ( Uporabniška šifra pod zap. št. 1. )
8. Pritisnemo:
#

Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.

Vrata odklenemo tako, da odtipkamo: 330 515 in pritisnemo #

 

Primer 3:
Vnašanje Uporabniške kombinacije-šifre
pod zap. št. 2 ( 4 do 8 mestne )

Želimo nastaviti Uporabniško kombinacijo-šifro, ki naj bo: 610 510

1. Pritisnemo: *
2. Pritisnemo: 2 ( Zap. št. Uporabniške šifre. )
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo:
4 0 0 3 0 0 1 0 ( Upravnikova šifra. )
5. Pritisnemo:
#
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo:
6 1 0 5 1 0 ( Uporabniška šifra pod zap. št. 2. )
8. Pritisnemo:
#

Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.

Vrata odklenemo tako, da odtipkamo: 610 510 in pritisnemo #

 

Primer 4:
Zakasnitev vklopa vrat - oziroma čez koliko časa po pritisku na # se vrata odklenejo

Želimo nastaviti Zakasnitev vklopa vrat, ki naj bo 1 sekundo.
( Začetna nastavitev je
0 sekunde
. )

1. Pritisnemo: *
2. Pritisnemo: 8
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo:
4 0 0 3 0 0 1 0 ( Upravnikova šifra. )
5. Pritisnemo:
#
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo:
1 ( Zakasnitev vklopa vrat je 1 * 1 s = 1 sekundo. )
8. Pritisnemo:
#

Če je bila zamenjava Zakasnitve vklopa vrat uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava Zakasnitve vklopa vrat ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.

 

Primer 5:
Trajanje vklopa vrat - oziroma koliko časa so vrata odklenjena

Želimo nastaviti Trajanje vklopa vrat, ki naj bo 2 sekundi.
( Začetna nastavitev je
1 sekunda
. )

1. Pritisnemo: *
2. Pritisnemo: 9
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo:
4 0 0 3 0 0 1 0 ( Upravnikova šifra. )
5. Pritisnemo:
#
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo:
2 ( Trajanje vklopa vrat je 2 * 1 s = 2 sekundi. )
8. Pritisnemo:
#

Če je bila zamenjava Trajanja vklopa vrat uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava Trajanja vklopa vrat ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.

 

Tehnična podpora:

GSM: 040 832 179

 


Fotografije so objavljene z dovoljenjem kupcev.
Za povečavo kliknite na sliko.
 
 
      Uvod                 Fotografije                 Vezava                 Nastavitve